logo Ted-Mar TED-MAR

zbrojenie rozproszone

Zbrojenia rozproszone

Dysponujemy rozbudowaną ofertą na zbrojenie rozproszone stalowe do betonu. Włókna do zbrojenia betonu zwiększają jego wytrzymałość, eliminują rysy i pęknięcia oraz redukują grubość płyty z zachowaniem parametrów technicznych. Stalowe włókno do zbrojenia betonu ponadto zmniejsza zużycie materiału. W ten sposób znacząco obniżają się koszty realizowanej inwestycji.

Szczególnie polecamy zbrojenie rozproszone do betonu firmy TED-MAR. Od wielu lat specjalizujemy się w wytwarzaniu najlepszych jakościowo produktów tego rodzaju. Jest to odpowiednie zbrojenie nawierzchni betonowych, wykonane zgodnie z normą EN 14889-1:2006.

Informacje ogólne

 1. Włókna stalowe TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8

  Włókna stalowe TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Rozproszone zbrojenie betonu TESTAL mostkuje rysy oraz pęknięcia, przez co zwiększa się jego wytrzymałość w stanie po zarysowaniu. TESTAL w betonie układa się trójwymiarowo oraz równomiernie skutecznie hamując powstawanie rys i pęknięć.

 2. Opis wyglądu

  TESTAL 50 jest haczykowatym włóknem stalowym ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno o długości 50 mm oraz średnicy 1,0 lub 0,8 mm.

 3. Zastosowanie TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8

  Stosowanie przedmiotowych włókien powinno być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego składu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spełniał wymagania określone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzającymi w zakresie zależnym od zamierzonego stosowania. Zakres i warunki stosowania poszczególnych typów włókien oraz warunki wykonywania robót betonowych powinny być zgodne z instrukcją Producenta, oraz założeniami projektu technicznego obiektu

  Główne zastosowanie zbrojenia do betonu TESTAL:

  • Zbrojenia nawierzchni komunikacyjnych.
  • Zbrojenia posadzek przemysłowych.
  • Do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.
  • Jako zamiennik zbrojenia siatkami stalowymi.

  WAŻNE: Rozproszone zbrojenie stalowe TESTAL nie zastępuje zbrojenia elementów konstrukcyjnych.

 4. Dozowanie TESTAL 50 oraz przygotowanie mieszanki betonowej

  Włókna stalowe TESTAL stosuje się w ilości 15 - 40 kg/m³ betonu. Rozproszone zbrojenie do betonu dodaje się zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem i wodą. W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nieprzekraczającej 16 mm. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być nie mniejsza niż C 20/25 według normy PN-EN 206-1:2003, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, niepowodujące korozji włókien stalowych.

  UWAGA: Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

 5. Przygotowanie do transportu

  Waga pojedynczego opakowania z włóknem stalowym to 20 kg. Stosujemy opakowania kartonowe oraz workowe. Przygotowane do transportu palety zawierają 50 opakowań po 20 kg.

Poznaj korzyści stosowania włókien TESTAL

 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
 • Odporność na ścieranie.
 • Eliminacja rys i pęknięć.
 • Oporność na zmęczenie.
 • Wyższa mrozoodporność.
 • Łatwe dozowanie do mieszkanki betonowej.
 • Odpowiednia haczykowate ukształtowanie zapewnia trwałe zakotwienie w betonie.
 • Polepszenie właściwości wytrzymałościowych betonu.
 • Redukcja grubości płyty betonowej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, dzięki temu zmniejszenie ilości wykorzystywanego betonu oraz obniżenie kosztów wykonywanej inwestycji.

Informacje techniczne

Aprobata Techniczna IBT AT-15-7066/2006 PN – EN 14889-1 „Włókna do betonu, -włókna stalowe”

Deklaracje właściwości użytkowych

Powiększ Powiększ

Parametry techniczne TESTAL 50/0,8

Wyrób zgodny z EN 14889-1:2006

Deklarowane właściwości użytkowe:

 • Średnic drutu, d, 0,8 mm toler. ± 10%
 • Długość, L, 50 mm toler. ± 10%
 • Długość końcówek haczyka. L. 4,0 mm toler. ± 10%
 • Wysokość odchylenia końcówek, h, 3,0 mm toler. ± 10%
 • Kąt odchylenia, ά, 30˚toler. ± 10%
 • Współczynnik kształtu λ L/d 50 ± 15%
 • Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, ≥ 1200

Galeria zbrojeń rozproszonych

©2024 TED-MAR | Producent siatki leśnej i systemów ogrodzeniowych

Projekt i wykonanie Net Partners