Zbrojenia rozproszone

TESTAL 50
Włokna stalowe

Włókna stalowe TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Zbrojenie rozproszone TESTAL mostkuje rysy oraz pęknięcia przez co zwiększa się wytrzymałość betonu w stanie po zarysowaniu. TESTAL w betonie układa się trójwymiarowo oraz równomiernie skutecznie hamując powstawanie rys i pęknięć.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8 dodawane w ilości od 15 do 40 kg na m³ betonu powodują wzrost jego wytrzymałości na ścinanie, rozciąganie, udarność oraz zmęczenie.

Stosowanie przedmiotowych włókien powinno być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego składu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spełniał wymagania określone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzającymi w zakresie zależnym od zamierzonego stosowania. Zakres i warunki stosowania poszczególnych typów włókien oraz warunki wykonywania robót betonowych powinny być zgodne z instrukcją Producenta oraz założeniami projektu technicznego obiektu.

TESTAL 50 jest haczykowatym włóknem stalowym ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno o długości 50 mm oraz średnicy 1,0 lub 0,8 mm.

Zastosowanie TESTAL 50/1,0 i TESTAL 50/0,8

Stosowanie przedmiotowych włókien powinno być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego składu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spełniał wymagania określone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzającymi w zakresie zależnym od zamierzonego stosowania. Zakres i warunki stosowania poszczególnych typów włókien oraz warunki wykonywania robót betonowych powinny być zgodne z instrukcją Producenta oraz założeniami projektu technicznego obiektu. Główne zastosowanie TESTAL:

 • zbrojenie nawierzchni komunikacyjnych oraz posadzek przemysłowych;
 • do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych;
 • stosowany zamiast zbrojenia siatkami stalowymi.

WAŻNE: Włókna stalowe TESTAL nie są zastępują zbrojenia elementów konstrukcyjnych.

Zalety stosowania TESTAL

 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie;
 • odporność na ścieranie;
 • eliminacja rys i pęknięć;
 • oporność na zmęczenie;
 • wyższa mrozoodporność;
 • łatwe dozowanie do mieszkanki betonowej;
 • odpowiednia haczykowate ukształtowanie zapewnia trwałe zakotwienie w betonie;
 • polepszenie właściwości wytrzymałościowych betonu;
 • redukcja grubości płyty betonowej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, dzięki temu zmniejszenie ilości wykorzystywanego betonu oraz obniżenie kosztów wykonywanej inwestycji;

Stosowna dokumentacja

Aprobata Techniczna IBT AT-15-7066/2006
PN – EN 14889-1 „Włókna do betonu, -włókna stalowe”
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2014

Parametry techniczne TESTAL 50/0,8

Parametry techniczne TESTAL 50/0,8
 • Wyrób zgodny z EN 14889-1:2006
 • Deklarowane właściwości użytkowe:
 • Średnic drutu, d, 0,8 mm toler. ± 10%,
 • Długość, L, 50 mm toler. ± 10%,
 • Długość końcówek haczyka. L. 4,0 mm toler. ± 10%,
 • Wysokość odchylenia końcówek, h, 3,0 mm toler. ± 10%,
 • Kąt odchylenia, ά, 30˚toler. ± 10%,
 • Współczynnik kształtu λ L/d 50 ± 15%,
 • Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, ≥ 1200,

Dozowanie TESTAL oraz przygotowanie mieszanki betonowej

Włókna stalowe TESTAL stosuje się w ilości 15 - 40 kg/m³ betonu. Zbrojenie rozproszone dodaje się zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem i wodą. W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16 mm. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być nie mniejsza niż C 20/25 według normy PN-EN 206-1:2003, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.

Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

Przygotowanie do transportu

Waga pojedynczego opakowania z włóknem stalowym to 20 kg. Stosujemy opakowania kartonowe oraz workowe. Przygotowane do transportu palety zawierają 50 opakowań po 20 kg.

Zbojenie rozproszone Zbojenie rozproszone Zbojenie rozproszone


Aby uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń: 603 962 913
lub wypełnij poniższy formularz:

Zakład Produkcyjno-Usługowy "TED-MAR"
Tadeusz Kręt
Majdan Nowy 104A
23-414 Majdan Nowy

tel./fax 84 685-12-44
tel. kom. 603 962 913
e-mail: biuro@tedmar.pl

Zakład Produkcyjno - Usługowy TED-MAR Tadeusz Kręt zrealizował przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Przeprowadzona inwestycja w środki trwałe pozwoliła na wdrożenie w firmie nowej technologii produkcji i rozszerzenie oferty.

© 2018 Net Partners