Regionalny Program Operacyjny

Zakład Produkcyjno - Usługowy TED-MAR Tadeusz Kręt zrealizował przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Przeprowadzona inwestycja w środki trwałe pozwoliła na wdrożenie w firmie nowej technologii produkcji i rozszerzenie oferty.

Tytuł projektu:
"Dywersyfikacja produkcji ZP-U TED-MAR przez wprowadzenie innowacji produktowej w celu podniesienia poziomu konkurencyjności firmy na krajowym rynku producentów wyrobów z drutu"

Całkowity koszt projektu:
495 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
294 525,00 zł.

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczosci w Lublinie,
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4.
www.lawp.lubelskie.pl.
Punkt informacyjny:
tel.:0-81-46-23-831, 0-81-46-23-812.

Instytucja Zarządzająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
www.rpo.lubelskie.pl.
Punkt informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego:
0-800-888-776, 0-81-44-16-750.

Zakład Produkcyjno-Usługowy "TED-MAR"
Tadeusz Kręt
Majdan Nowy 104A
23-414 Majdan Nowy

tel./fax 84 685-12-44
tel. kom. 603 962 913
e-mail: biuro@tedmar.pl

Zakład Produkcyjno - Usługowy TED-MAR Tadeusz Kręt zrealizował przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Przeprowadzona inwestycja w środki trwałe pozwoliła na wdrożenie w firmie nowej technologii produkcji i rozszerzenie oferty.